Projekt a Autorizace

Rozsah projekčně-technických služeb

Projekčně-technické služby realizujeme od úvodní studie, od úvodního projektu - dokumentace pro stavební povolení (DSP), od realizační PD, od realizační přípravy až po dodávku a montáž, seřízení, nastavení a zaregulování, po komplexní zkoušky a uvedení zařízení do provozu.
Navržené zařízení směřuje nejčastěji do rodinných domů (RD) ať už do novostaveb nebo do staveb po rekonstrukci - revitalizaci. Většinu tvoří nízkoenergetické a pasivní stavby. Naše projekty pokrývají celou oblast občanské i průmyslové výstavby : bytové domy, bazény, tělocvičny, školy, šatny, kuchyně, restaurační provozy a kluby, zdravotnická zařízení, společenské sály, divadla a kina, sportovní haly, administrativní budovy, nákupní centra, dále jsou to průmyslové provozy v chemickém, dřevařském, textilním a automobilovém průmyslu.

Provádíme

navrhneme optimální systém vytápění a větrání včetně regulace

zpracujeme výrobní strojní výkresovou dokumentaci

zajišťujeme stavební dozor

navrhujeme digestoře a odsávací zákryty

projektujeme vzduchotechniku čistých prostor

navrhneme zařízení TZB pro prostory s úzkou tolerancí teploty

 

Tepelné výpočty podle ČSN

 

průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

výpočet tepelných ztrát objektu

výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

výpočet větrání hal přirozenou aerací

 

Potřeba větrání

Stále vyšší požadavky na kvalitu provedení stavebních konstrukcí (nároky na materiály obvodového zdiva, izolací, parozábran a na kvalitu okenních systémů...) z pohledu úniku - prostupu tepla znamenají snižování jejich provzdušnosti.  Tím snižujeme intenzitu výměny vzduchu v interiéru na hodnotu, která již nevyhovuje hygienickým zásadám. Zvyšuje se vlhkost vzduchu a dochází ke kondenzaci vodních par. Páry mohou kondenzovat na nejchladnějších místech domu (na tepelných mostech). Vlhkost potom ovlivňuje  vzhled a trvanlivost vnitřní stavební konstrukce a může mít za následek tvorbu plísní.
Optimální klima můžeme zajistit řízeným větráním s trvalou intenzitou 0,3 až 0,5 h-1. Energetické ztráty způsobené větráním minimalizujeme, až na 95%, použitím zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu - rekuperace (ZZT) .
Variant větrání rodinných domů je několik a každá stavba je svým způsobem originál, proto Vám navrhneme vzduchotechniku na míru. Porovnáme různé varianty řešení a jejich investiční náklady a návratnost.

Radonové riziko

Věděli jste, že jeden z nejúčinnějších způsobů jak snížit koncentrace radonu v budově, je instalovat například řízené větrání se zpětným ziskem tepla (ZZT) !
 

 
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3