Větrání & Klimatizace

Klimatizace a Tepelná čerpadla

Klimatizace

Klimatizace je VZT zařízení pro úpravu teploty a vlhkosti vzduchu uvnitř objektu (celku). Většinou se zjednodušeně skládá ze dvou vzájemně propojených částí: z venkovní (kondenzační) a vnitřní jednotky (výparníku). Klimatizace filtruje vzduch, podle zvolené teploty může chladit i topit.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje podobně jako lednice ale obráceně. Proměňuje teplo odebrané z venkovního prostředí na teplo vhodné k vytápění a ohřevu TUV.
Topný faktor (COP) je poměr mezi dodanou a spotřebovanou elektrickou energii. Vyjadřuje účinnost zařízení, čím je číslo větší tím je větší úspora energie.
Poptávka
Uveďte vaše jméno.
Neplatná emailová adresa.
Jsou povoleny pouze čísla bez mezer!
Please tell us how big is your company.
Invalid Input
Invalid Input
vztech © 2021 Všechna práva vyhrazena | Admin